Guernsey 1987

Voor een aantal spelers van Fischer Z 3 is het een traditie geworden dat hun schaakseizoen al vrij snel de climax bereikt omdat voor hen de herfstvakantie een synoniem is geworden voor het Guernsey International Festival of Chess.. Van mijn hand verschenen tot nu toe al zes verslagen van de evenzoveel malen dat ik dit evenement reeds bezocht. In dit verslag wil ik voor de verandering eens even stil staan bij de risico’s die vanuit medisch oogpunt gezien aan dit toernooi verbonden zijn. Hiermee bedoel ik niet zozeer de verslavende werking die van dit toernooi uit schijnt te gaan maar meer de directe aanslag op de gezondheid van de deelnemers. Dit doen we aan de hand van een dagindeling zoals die op Guernsey gebruikelijk is.

De dag begint met een zogenaamd "English Breakfast". Deze hoogst ongezonde vet- en cholesterolrijke smurrie wordt slechts tot 9 uur des ochtends geserveerd zodat slaapgebrek als neveneffect optreedt. De overmaat aan ochtend die derhalve na het ontbijt nog overblijft heeft tot gevolg dat menig toernooiganger al om een uur of elf achter een "Pint of Lager" dan wel een "Pint of Bitter" hangt. Deze engelse equivalenten van het nederlandse pilsje worden traditioneel in 0,56 liter glazen verhandeld en tot ver na twaalf uur des avonds in de hotelbar genuttigd zodat het een ieder duidelijk zal zijn wat voor een aanslag dit betekend op nieren en lever, terwijl de gevolgen van Korzakov voor het openingsrepertoire van een schaker ook niet al te moeilijk te raden zijn (zie de partij Badenhop–de Kruif uit de 7e ronde; tegen vergoeding van een halve Pint of Lager (= 1 ned. pilsje) is de auteur bereid nadere inlichtingen over deze partij (= 6 zetten) te verstrekken.

Arie van der Mark echter was er in geslaagd om een alternatieve manier te vinden om de ochtenden door te brengen; Arie haastte zich bijna iedere morgen in alle vroegte naar de speelzaal om daar zijn zorgvuldig opgebouwde afgebroken stellingen verder af te breken. Uit goed ingelichte bron heb ik echter vernomen dat de extra psychische druk die dit met zich mee bracht des nachts tot nachtmerries en angstdromen leidde waarin Arie, badend in het zweet, onder het uitroepen van verwarde schaaktechnische termen, keer op keer mat werd gezet.

Na een optionele vette en cholesterolrijke lunch die meestal vergezeld gaat van enkele engelse bieren, beginnen we om twee uur met de schaakpartijen. In ideale omstandigheden (goed uitgeslapen schakers die uitsluitend een glas melk en/of jus d’orange hebben genuttigd) heeft het schaken al een ongezond effect op bloeddruk en hartslag, laat staan onder de hierboven geschetste omstandigheden waarbij ook nog niet onaanzienlijke geldprijzen op het spel staan. In dit verband is de case Johan Sonnenberg zeer illustratief. Als een objectief medicus Johan op Guernsey bezig gezien had in de tijdnoodslag om het prijzengeld in het Holliday toernooi dan had hij na toediening van de noodzakelijke doses valium of librium ongetwijfeld besloten tot onmiddellijke opname op de intensive care van een gesloten inrichting. Illustratief voor de ongezonde levenswijze van Johan moge zijn dat de douane bij een routine controle van zijn bagage twee maal zoveel alcoholica en sigaretten aantrof dan wettelijk toegestaan was.

Een bijzonder risico aspect van dit toernooi zijn de nachtelijke wandelingen terug naar het hotel. Op de volledig onverlichte smalle wegen is het na het nuttigen van een aantal pinten lastig wandelen. In dit verband is de case Jaap Snoep nadere vermelding waard. In vrijwel ieder toernooi laat Jaap zich wel een keer pijnlijk verrassen door de combinatie van duisternis, stoepranden en zwaartekracht.

De conclusie die we uit het bovenstaande moeten trekken is dat een toernooi als het Guernsey toernooi alleen geschikt geacht moet worden voor schakers met een ijzersterke psychische en fysieke gezondheid. Hoewel alle zes de deelnemers het toernooi redelijk doorstaan hebben dient Geerhard Reik, met 3,5 uit 7 FischerZ topscorer en winnaar van de ratingprijs, vermeld te worden als voorbeeld voor de rest. De tegenvallende prestaties van onze favoriet, Thomas Hauptmann, kunnen we met een gerust hart toeschrijven aan een combinatie van de genoemde ongezonde factoren en de gedrukte stemming op de effectenbeurzen. Mogelijk heeft ook mijn eigen score van 1,5 uit 7 hieronder geleden.

Kees